Home Sitemap Contact

Wat is Zuidvogelsopreis?

Zuidvogels op reis is een initiatief van een enthousiaste club ouders en leiders binnen HSV de Zuidvogels. Het doel is om in clubverband de deelname aan internationale toernooien van jeugdteams mogelijk te maken 

Waarom is er Zuidvogels op reis?

Zowel de organisatoren als het bestuur van HSV de Zuidvogels hebben meerdere reden om Zuidvogels op reis steeds opnieuw te willen organiseren. Denk aan:

Hoe is Zuidvogels op reis ontstaan?

Ooit waren het uitsluitend jongens selectieteams die deelnamen, omdat hun leiders initiatief ontplooiden om deze teams in te schrijven. Toen bleek dat spelers dit beleven als een sportief hoogtepunt van het jaar, is de organisatie verder uitgebreid, en is deelname ook mogelijk gemaakt voor alle andere jeugdteams. We zijn tenslotte een brede vereniging, met jongens - en meisjes teams maar ook met selectieve - en recreatieve teams!

Wanneer is er Zuidvogels op reis?

In de herfst beginnen de organisatorten met een bijeenkomst. Ze kijken elkaar eens aan om te bepalen of iedereen nog een jaar wil bijtekenen en of er voldoende nieuwe aanwas van ouders is om Zuidvogels op reis ook dit seizoen weer mogelijk te maken. Tot nu toe lukte dit! Hierna wordt gezocht naar geschikte toernooien. Vervolgens wordt er door middel van info avonden in de winter gepeild of er interesse is bij de teams. De ervaring leert dat dit altijd het geval is. Hierna worden de inschrijvingen verzameld en boeken we de toernooien, die bijna altijd in de periode eind april tot begin juni plaatsvinden. Het aantal deelnemende teams is niet afhankelijk van de interesse van spelers, want die is er atijd leert de ervaring. De interesse blijkt afhankelijk te zijn van:

Waarom is inschrijven van 'mijn team' interessant?

Welke status heeft Zuidvogels op reis binnen HSV de Zuidvogels?

Heel simpel: geen enkele. De organiserende ouders zou je als een commissie kunnen zien, maar officieel gezien is dit niet het geval. Een lang verhaal kort: zo lang er mensen zijn die het willen organiseren, zal het blijven voortbestaan. Wil je mee organiseren dan ben je heel erg welkom!